Is suíomh é seo atá dírithe ar bhunmhúinteoirí chun cabhair a thabhairt dóibh ábhar teagaisc a aimsiú, a chruthú agus tairbhe a bhaint as áiseanna nuatheicneolaíochta sa seomra ranga agus i gcúrsaí oideachais i gcoitinne.

Tá neart ábhar le fáil ar an suíomh seo atá feiliúnach don scoil. Sa bhreis ar sin, tá go leor acmhainní le fáil a chuirfidh ar do chumas féin ábhar a chruthú. Tá pictiúir, bogábhar saor, inneall cuardaigh shuíomh idirlín agus go leor eile ann; Tá míreanna teagaisc ann a mhúinfidh duit úsáid a bhaint as na háiseanna sin; Agus tá fóram ar-line, liosta ríomhphost agus uirlisí eile ann chun eolas a chuardach agus é a roinnt le múinteoirí eile agus le saineolaithe ríomhaireachta.

Féach ar an roghchlár buí thuas ar bharr an leathanaigh seo chun na leathanaigh ar an suíomh a fheiceáil de réir na réimsí lena mbaineann siad (‘Faoi Tobar’, ‘Ábhar Duit’ srl.).

Check out our latest sites selling the wifi signal booster in Ireland and other wifi products such as routers, wifi boosters and usb wifi signal boosters.