Is deis iontach é an t-idirlíon chun teagmháil a choinneáil le comhghleacaithe a bhfuil suim acu sna hábhair chéanna. Léigh na rialacha seo. Tá ort aontú leo chun na háiseanna ar Tobar.ie a úsáid.


Go hiondúil, cuirtear ríomhphost ó dhuine amháin chuig duine eile. Trí Liosta Seachadta a úsáid, is féidir ríomhphost a chur chuig céad múinteoir ag an am. Is deis chumasach é Liosta Seachadta chun tacaíocht agus eolas a iarraidh ar mhúinteoirí eile, cur agus a chúiteamh a dhéanamh ar ábhar agus cairdeas a bhunú beag beann ar an láthair tíreolaíochta.

Rialacha:

Caithfidh tú na rialacha seo a leanas a léamh agus glacadh leo sula ligfear duit clárú leis an Liosta Seachadta seo:

Ní ionann gnáth-chomhrá idir dhaoine ar aon láthair agus plé trí Liosta Seachadta. Cabhraíonn cúpla bunriail le míthuiscintí a sheachaint chomh maith agus is féidir. Ba mhaith linn na pointí seo a leanas a shoiléiriú maidir le Liosta Seachadta Tobar.ie:

  • Ní dhéanann Tobar.ie aon fhiosrú faoi ionannas na rannpháirtithe sa Liosta Seachadta cé is moite den eolas a iarrtar uathu le linn cláraithe. Is oideachasóirí an chuid is mó de na rannpháirtithe, ach ní gá gur mar sin atá i ngach cás.
  • Nuair a chuirtear ráiteas mífheiliúnach nó clúmhillteach ar a súile do riarthóirí Tobar.ie, fiosrófar an scéal agus déanfar gach is gá a dhéanamh chun é a chur ina cheart. Is oraibhse, rannpháirtithe, áfach atá an dualgas na riarthóirí a chur ar an eolas faoin scéal trí ríomhphost a sheoladh chuig.
  • Cuimhnigh gur ar mhaithe le plé a dhéanamh idir múinteoirí atá an Liosta Seachadta seo ann. Ní hé an Liosta seo an bealach is feiliúnaí chun aiseolas a thabhairt do lucht riartha Tobar.ie.